TarievenThuisconsult of liever op de praktijk?

Het is mogelijk om een thuisconsult af te spreken, maar er is ook de mogelijkheid voor een afspraak op Verloskundig Centrum Zutphen. Daar vinden ook de informatie avonden over borstvoeding plaats.

  • Intake thuis € 90,00 (duurt meestal 1 - 1,5 uur)
  • Consult op praktijk (in zwangerschap of vervolgconsult) € 70,00 per uur
  • Vervolgconsult thuis € 75,00 per uur
  • Info avond zwangere € 25,00, partner € 10,00 (partner wordt meestal niet vergoed uit verzekering)
  • Mail / app consult € 15,00
  • Telefonisch consult € 10,00 per 10 minuten, zonder maximum tijd
  • Geen reiskosten < 10 km
  • Reiskosten > 10 km € 0,20 per km

Zie ook: Zorgwijzer.